Policies

På Jale har vi policys som ligger till grund för hur vi styr vår verksamhet. Nedan finner du tre policys som påverkar dig som kund. De är i PDF format och du kan läsa dem genom att klicka på knapparna nedan.

Trafikpolicy

 

 

Miljöpolicy

 

 

Personalpolicy

 

 

Jale IF

Jale AB vill främja personalens hälsa och erbjuder via Jale IF friskvård och andra pulshöjande aktiviteter.