Om Jale

Historia

Redan år 1925 startades det som idag kom att bli Jale AB. Verksamheten bestod till en början av busstrafik runt Siljan. Med tiden kom den att kompletteras med timmerbilar och linjetrafik för ASG. 1982 köptes lastbilsverksamheten ut av bröderna Jan och Leif och deras far Ragnar. Det nya bolaget döptes till Jale Åkeri AB. Sedan dess har företaget fortsatt att utvecklas och år 2011 tog företaget ett stort kliv när vi köpte DHLs terminalverksamhet i Borlänge och idag är vi Dalarnas största privatägda åkeri.

Affärsidé

Jale AB arbetar med godstransporter. Ansvaret är delegerat så långt som möjligt. Detta för att uppnå kvalitet, trygghet och leveranssäkerhet för våra uppdragsgivare.

Jale AB skall vara en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare, som verksamt bidrar till företagets utveckling och tillväxt.

Målsättning

Jale AB bedriver yrkesmässig godstrafik med kontor i Mora och Borlänge. Vår målsättning är att utföra transportuppdrag med rätt kvalitet avseende:

 • personal
 • lönsamhet
 • kundtillfredsställelse
 • fordon
 • lagerutrymmen
 • trafiksäkerhet

Målet uppnås genom att:

 • bibehålla/utöka marknadsandelar
 • genomföra företagets Affärs- och Personalidé

Personalidé

Våra anställda skall uppleva Jale AB som en bra arbetsplats genom att:

 • vara delaktiga i hela organisationen
 • känna till och acceptera företagets mål
 • känna till och acceptera värderingar och regler
 • organisationen är tydlig och känd
 • kunna påverka sin arbetssituation
 • ha möjlighet till vidareutveckling
 • kunna få, eller skaffa, behövlig information
 • ledarskapet är väl utbildat

Kvalitetspolicy

 • Samtliga anställda skall ha den kompetens som erfordras, för att utföra antagna uppdrag till uppdragsgivarens belåtenhet
 • Varje anställd skall ha högsta engagemang och flexibilitet
 • Leveranser skall ske komplett och i rätt tid
 • För att upprätthålla/förbättra kvaliteten, krävs att samtliga anställda ”gör rätt från början”